รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ส่งของใหญ่


รูปกระเป๋าพัสดุไปรษณีย์

โลจิสโพสต์ พลัส (Logispost Plus)


“ส่งของใหญ่ทางไปรษณีย์”
รายละเอียด :
บริการเสริมของบริการ Logispost เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งสิ่งของขนาดใหญ่ในเวลาที่รวดเร็วขึ้นภายใน 3-7 วันทำการ และยังสามารถจัดส่งให้ถึงที่อยู่ผู้รับในพื้นกรุงเทพฯ ปริมณฑล และอำเภอเมืองของทุกจังหวัดทั่วประเทศ เหมาะสำหรับการขนส่งสัมภาระเดินทาง อุปกรณ์การท่องเที่ยว ของฝาก ซึ่งมีน้ำหนักมากหรือมีบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ พร้อมทั้งมีระบบการติดตามและตรวจสอบสิ่งของได้ตลอด 24 ชม. ด้วยระบบ Track & Trace ผ่านมือถือ smart phone ด้วยแอปพลิเคชัน Track & Trace และเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th
 
เงื่อนไข :
  • น้ำหนักตั้งแต่ 20-200 กิโลกรัม
  • ขนาดไม่เกินด้านละ 150 x 200 x 150 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง)
  • มาตรฐานการนำจ่ายภายใน 3-7 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับปลายทาง)
  • นำจ่าย ณ ที่อยู่ผู้รับเฉพาะพื้นที่นำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ หรือรอจ่าย ณ ที่ทำการที่อยู่ใกล้ที่อยู่ผู้รับ
  • อัตราค่าบริการคิดตามน้ำหนักหรือปริมาตรสิ่งของที่ฝากส่ง (อย่างใดอย่างหนึ่ง) และระยะทางในการจัดส่งสิ่งของ
 
จุดให้บริการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ
 
อัตราชดใช้ค่าเสียหาย :
การชดใช้ค่าเสียหายในกรณีสูญหาย/เสียหายระหว่างการจัดส่งทางไปรษณีย์ตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ชิ้น ทั้งนี้ สามารถซื้อประกันเพิ่มได้สูงสุดถึง 200,000 บาท
 
อัตราค่าบริการ :

รูปรถส่งของไปรษณีย์ไทย และพัสดุต่างๆ
รูปโลโก้บริการโลจิสโพสต์พลัส

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}