รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ธนาณัติ


รูปธนาณัติด่วนพิเศษ

ธนาณัติด่วนพิเศษ

รายละเอียด :
    บริการส่งเงินถึงผู้รับด้วยความรวดเร็วและแน่นอนเป็นพิเศษภายใน 1 – 2 วันทำการนับจากวันที่ฝากส่ง ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะการฝากส่งด้วยระบบ Trace & Trace 
 
เงื่อนไข :
    ฝากส่งเงินได้ไม่เกินฉบับละ 50,000 บาท และฝากส่งถึงผู้รับรายเดียวกัน ณ ที่ทำการไปรษณีย์เดียวกันได้ไม่เกิน 100,000 บาท โดยใช้หลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ประกอบการติดต่อขอรับเงิน
 
สถานที่จัดจำหน่าย :
    ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ
 
อัตราค่าบริการ :
   -
รูปคนกำลังเขียนธนาณัติด่วนพิเศษ
รูปโลโก้ไปรษณีย์ไทย

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}