รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ธนาณัติ


รูปธนาณัติธรรมดา

ธนาณัติธรรมดา

รายละเอียด : 
    บริการส่งเงินถึงผู้รับภายใน 1 – 5 วันทำการนับจากวันที่ฝากส่ง โดย ไปรษณีย์จะส่งธนาณัติให้ผู้รับทางไปรษณีย์รับรอง
 
เงื่อนไข :
    ฝากส่งเงินได้ไม่เกินฉบับละ 50,000 บาท และฝากส่งถึงผู้รับรายเดียวกัน ณ ที่ทำการไปรษณีย์เดียวกันได้ไม่เกิน 100,000 บาท โดยใช้หลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ประกอบการติดต่อขอรับเงิน
 
สถานที่จัดจำหน่าย :
    ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ
 
อัตราค่าบริการ :
   -

รูปคนกำลังเขียนธนาณัติธรรมดา
รูปธนาณัติธรรมดา

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}