รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ธนาณัติบริการธนาณัติออนไลน์

รายละเอียด
บริการฝากส่งเงินด่วนพิเศษถึงผู้รับปลายทาง
ภายในประเทศโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ผู้รับและผู้ส่งเงินไม่ต้องมีบัญชีเงินฝาก เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนก็สามารถส่งและรับเงินได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์
ทั่วประเทศภายในเวลา 15 นาที และยังสามารถฝากส่งข้อความให้แก่ผู้รับเงินได้ด้วยไม่เกิน 100 ตัวอักษร (รวมเว้นวรรค)
 
เงื่อนไข
ฝากสูงสุดได้ไม่เกิน 50,000 บาท / ฉบับ และฝากส่งถึงผู้รับรายเดียวกันได้ไม่เกิน 100,000 บาท / วัน
 
สถานที่จัดจำหน่าย
ที่ทำการไปรษณีย์และร้านไปรษณีย์ทั่วประเทศ


รูปคนถือปากกากำลังจะเซ็นต์เอกสาร
รูปโลโก้ธนาณัติออนไลน์
รูปคนถือปากกากำลังเซ็นต์เอกสาร

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}