รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ธนาณัติ


รูปโลโก้บริการ E-Money

บริการธนาณัติออนไลน์ ผ่าน Internet

รายละเอียด :
    บริการฝากส่งเงินด่วนพิเศษถึงผู้รับปลายทางภายในประเทศโดยผ่านเครือข่าย Internet ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว ผู้รับและผู้ส่งเงินไม่ต้องมีบัญชีเงินฝาก เพียงลูกค้าลงทะเบียนสมาชิกผ่านApplication บนโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา และ Website ที่กำหนด ก็สามารถส่งและรับเงินได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศภายในเวลา 15 นาที
 
เงื่อนไข :
    - สามารถใช้งานระบบให้บริการธนาณัติออนไลน์ผ่าน Internet บน Website ที่ (https://moneypost.thailandpost.com) - สามารถ Download Application ระบบให้บริการธนาณัติออนไลน์ผ่าน Internet บน App Store และ Google Play ไปใช้งานบน iPhone, iPAD, โทรศัพท์มือถือและ Tablet PC ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Andriod
- สามารถใช้งาน Application บน iPhone, iPad ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ IOS ตั้งแต่ Version 4 ขึ้นไป
- สามารถใช้งาน Application บน โทรศัพท์มือถือ, Tablet PC ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Andriod ตั้งแต่ Version 2.3 ขึ้นไป
- ฝากสูงสุดได้ไม่เกิน 20,000 บาท / ฉบับ และฝากส่งถึงผู้รับรายเดียวกันได้ไม่เกิน 100,000 บาท / วัน
 
สถานที่จัดจำหน่าย :
    Website โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา
 
อัตราค่าบริการ :
    ไม่เกิน 10,000 บาท คิดค่าบริการ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 50 บาท
    เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท คิดค่าบริการ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 60 บาท
    เกิน 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท คิดค่าบริการ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 70 บาท
    เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 40,000 บาท คิดค่าบริการ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 80 บาท
    เกิน 40,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท คิดค่าบริการ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 90 บาท
    * สถานะ 1 มิ.ย. 2555

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}