รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ข้อควรรู้ก่อนส่งของไปต่างประเทศ"ยิ่งใช้ ยิ่งได้" คอนเลกชันพิเศษเพื่อนร่วมเดินทางผู้ใช้บริการระหว่างประเทศสะสมใบรับเงินค่าฝากส่งหรือเอกสารที่เป็นหลักฐานในการฝากส่งบริการระหว่างประเทศ เพื่อแลกรับของที่ระลึก ตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้

บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย : ได้แก่ บริการระหว่างประเทศทุกบริการ ประกอบด้วยบริการ Courier Post บริการ EMS World บริการกล่องเหมาจ่ายด้วยบริการ EMS World (EMS One Price) บริการพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ บริการ Logispost World บริการไปรษณียภัณฑ์ระหว่างประเทศ (จดหมาย ของตีพิมพ์ และพัสดุย่อย) ไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศ และบริการ ePacket ขาออกระหว่างประเทศ


ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หรือจนกว่าของจะหมด

ของที่ระลึก
สะสมยอดใช้บริการ/เดือน 10,000 บาทขึ้นไป  แลกรับ Flash Drive 1 ชิ้น
สะสมยอดใช้บริการ/เดือน 20,000 บาทขึ้นไป  แลกรับ Power Bank 1 ชิ้น
สะสมยอดใช้บริการ/เดือน 50,000 บาทขึ้นไป  แลกรับ กระเป๋าเดินทางขนาด 20 นิ้ว 1 ใบ 
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม
  1. ต้องเป็นใบรับเงินค่าฝากส่งหรือเอกสารที่ใช้ในการฝากส่งฉบับจริง ที่ได้จากที่ทำการไปรษณีย์ หรือ เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ หรือ ปณย. หรือ ปณร. หรือ ปณอ. ในสังกัดบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เท่านั้น
    ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะเก็บใบรับเงินไว้เป็นหลักฐานในการแลกรับของที่ระลึก
  2. ค่าฝากส่งที่นำมาคำนวณเพื่อรับของที่ระลึก ต้องเป็นค่าฝากส่งหลังหักส่วนลด (ถ้ามี) แล้วเท่านั้น 
  3. ไม่สามารถนำค่าบริการของเดือนอื่นมาคำนวณเพื่อรับของที่ระลึกในเดือนนั้นได้ และจำนวนเงินที่เหลือจากใบรับเงินที่ใช้แลกของที่ระลึกแล้วไม่สามารถสะสมมาแลกรับของที่ระลึกในครั้งถัดไปได้
  4. สามารถแลกของที่ระลึกได้ไม่จำนวนชิ้น และจำนวนครั้งในการแลก
  5. สามารถแลกรับของที่ระลึกได้ ณ ที่ทำการที่ใช้บริการ  (สำหรับการใช้บริการที่ ปณร. และ ปณอ. สามารถใช้ใบรับเงินสะสมมาร่วมกิจกรรมฯ ได้ แต่การแลกรับของที่ระลึก ให้ยื่น ณ ที่ทำการไปรษณีย์และเคาน์เตอร์ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง)  
  6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือจนกว่าของจะหมด 
เอกสารที่ใช้ในการแลกของที่ระลึก
- ใบรับเงินค่าฝากส่งบริการระหว่างประเทศฉบับจริง
- เอกสารแลกรับของที่ระลึก  download


Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}