รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ส่งของใหญ่โลจิสโพสต์ เวิลด์ (Logispost World)

“ส่งของใหญ่ระหว่างประเทศ”
รายละเอียด :
บริการจัดส่งสิ่งของขนาดใหญ่ระหว่างประเทศ (ทางอากาศ) ถึงที่อยู่ผู้รับ เหมาะสำหรับของที่มีขนาดใหญ่น้ำหนักมากตั้งแต่ 20-200 กิโลกรัม สามารถฝากส่งได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ 345 แห่งที่เปิดให้บริการ พร้อมทั้งมีระบบการติดตามและตรวจสอบสิ่งของได้ตลอด 24 ชม. ด้วยระบบ Track & Trace ผ่านมือถือ smart phone ด้วยแอปพลิเคชัน Track&Trace และ เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th
 
 *** หมายเหตุ : หากเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินหรือสถานการณ์ภัยพิบัติ อาจมีผลกระทบกับมาตรฐานจัดส่งในบางพื้นที่ ส่งผลให้เกิดความล่าช้ากว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ***


เงื่อนไข :
  • น้ำหนักตั้งแต่ 20-200 กิโลกรัม
  • ขนาดไม่เกินด้านละ 150 x 200 x 150 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง)
  • มาตรฐานการนำจ่ายถึงที่อยู่ผู้รับในต่างประเทศภายใน 7-10 วันทำการ
  • สิ่งของที่ฝากส่งจะต้องบรรจุและหุ้มห่ออย่างเรียบร้อยในกล่องต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ เพื่อพร้อมขนส่ง
  • สิ่งของที่ส่งต้องผ่านการดำเนินพิธีการศุลกากรก่อนนำส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์
  • อัตราค่าบริการคิดตามน้ำหนักหรือปริมาตรสิ่งของที่ฝากส่งจริง (อย่างใดอย่างหนึ่ง) และปลายทางประเทศในการนำจ่ายสิ่งของ


ประเทศปลายทางที่เปิดให้บริการโลจิสโพสต์เวิลด์ 34 ปลายทางทั่วโลก :
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีนใต้  จีนเหนือ ลาว กัมพูชา พม่า มาเลเซีย อินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน อิสราเอล เยอรมนี รัสเซีย เนเธอแลนด์ นอร์เวย์ อิตาลี ออสเตรีย เดนมาร์ก เบลเยี่ยม ฟินแลนด์ สวีเดน แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และยูเครน
 
ปณ.ที่เปิดให้บริการ :
รายชื่อที่ทำการเปิดให้บริการ Logispost World จำนวน 345 แห่ง

อัตราชดใช้ค่าเสียหาย :
 การชดใช้ค่าเสียหายในกรณีสูญหาย/เสียหายเพราะความผิดพลาดของไปรษณีย์ตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ชิ้น ทั้งนี้ สามารถใช้คู่กับบริการพิเศษได้แก่ บริการไปรษณีย์รับประกันวงเงินรับประกันสูงสุด 1,000 SDR (SDR = Special Drawing Right ค่าเทียบเสมอภาคระหว่างเงินบาทกับสิทธิพิเศษถอนเงินกำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี)
 
อัตราค่าบริการ :   คลิกที่นี่

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}