รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ส่งด่วนพิเศษPromotion Valentine

วิธีการกรอกข้อมูล “Valentine’s Premium Love Premium Bag” 
ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 ก.พ. 2563
                   

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม “Valentine’s Premium Love Premium Bag”
1.  สำหรับผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (แจ้งเบอร์โทรศัพท์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง) 
    และใช้บริการระหว่างประเทศแบบมีหมายเลขแทร็ก ได้แก่
บริการคูเรียร์โพสต์ (Courier Post) 
บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ (EMS World)
บริการโลจิสโพสต์ระหว่างประเทศ (Logispost World)
บริการพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 
บริการ ePacket ขาออกระหว่างประเทศ   
บริการไปรษณียภัณฑ์ลงทะเบียนระหว่างประเทศ 


หมายเหตุ  : สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นสมาชิกสามารถสมัครได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง

2. ใช้บริการฯ ตามข้อ 1 ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ (ไม่สามารถสะสมบิลได้) ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง รวมถึงเคาน์เตอร์ที่ทำการไปรษณีย์ และ ปณย. ยกเว้น ปณอ. และ ปณร.สามารถแลกรับกระเป๋าผ้าสุดพรีเมี่ยมได้ 1 ใบ 
3. นำใบเสร็จการใช้บริการฯ มากรอกข้อมูลทาง https://forms.gle/oM245Ac764zoaVtk6 เพื่อร่วมสนุก 
4. ชำระค่าบริการด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น (ไม่รวมเงินเชื่อ)
5. รอบการแลกรางวัล
     5.1 แบ่งรอบแลกรับรางวัลทุก 2 สัปดาห์ จำนวน 200 ท่านแรก/รอบ หรือจนกว่าของจะหมด (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ 
           ได้รับรางวัลสามารถรับรางวัล 1 รายชื่อสมาชิก ต่อ 1 รางวัล ไม่ซ้ำกันตลอดระยะการจัดกิจกรรม)
     5.2 การแลกรอบที่ 1 เฉพาะใบเสร็จที่ใช้บริการตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ก.พ. 2563 และ การแลกรอบที่ 2 เฉพาะใบเสร็จ 
          ที่ใช้บริการตั้งแต่วันที่ 16 - 29 ก.พ. 2563 เท่านั้น 
6. ผู้ใช้บริการต้องเก็บใบรับเงินตัวจริงที่ระบุหมายเลขและชื่อของสมาชิกตามที่ส่งข้อมูลร่วมสนุกไว้เป็นหลักฐานในการแลกรับกระเป๋า โดยไปรษณีย์ไทยจะแจ้งผู้ได้รับสิทธิ์ทาง SMS 
7. กระเป๋าผ้าของกิจกรรมฯ นี้ ไม่สามารถเปลี่ยน ขอคืนเป็นเงินสดและ/หรือนำไปเป็นส่วนลดค่าบริการอื่นของ ปณท ได้
8. ปณท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันได้
9. พนักงานและครอบครัวบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}