รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ส่งมีหลักฐานไปรษณีย์ลงทะเบียน

ทางเลือกให้ผู้ใช้บริการที่ไม่ต้องการส่ง EMS เพราะสิ่งของมีมูลค่าไม่สูงมากพอ ที่จะจ่ายค่าบริการในอัตราสูง  และยังเป็นทางเลือกสำหรับผู้ใช้บริการของคู่แข่งที่ให้ความสำคัญกับการประหยัดค่าบริการมากกว่าความเร็ว ด้วยบริการไปรษณีย์ลงทะเบียน ซึ่งมีอัตราค่าบริการที่ประหยัด โดยบริการในประเทศเริ่มต้นเพียง 16 บาท  (อัตราจดหมายพิกัดแรก 3 บาท + ค่าบริการพิเศษไปรษณีย์ลงทะเบียนประเภทซอง 13 บาท และประเภทกล่อง 15 บาท ตามลำดับ) สามารถตรวจสอบสถานะการส่งได้ ลดค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสาร สิ่งของและสินค้า

จุดเด่นของบริการ
เหมาะสำหรับการส่งเอกสารที่เป็นหลักฐานสำคัญเพื่อให้ได้การรับรองตามกฏหมาย
เป็นทางเลือกสำหรับการส่งสินค้าในธุรกิจ e-Commerce 


ค่าบริการ : 
คิดค่าบริการตามน้ำหนักในอัตราของบริการจดหมาย 
- เอกสาร/สิ่งของ บรรจุซอง  บวกค่าปฏิบัติการพิเศษ 13 บาท (สำหรับปลายทางในประเทศ) 
- เอกสาร/สิ่งของ บรรจุกล่อง  บวกค่าปฏิบัติการพิเศษ 15 บาท (สำหรับปลายทางในประเทศ)

ค่าบริการไปรษณีย์ลงทะเบียน ในประเทศ เริ่ม 1 กรกฎาคม 2562

น้ำหนัก (กรัม)บรรจุ ซอง (บาท)*บรรจุ กล่อง (บาท)*
0-201618
เกิน 20-1001820
เกิน 100-2502224
เกิน 250-5002830
เกิน 500-1,5003840
เกิน 1,500-2,000
5860
คุ้มครองสูงสุด
300500
หมายเหตุ   * รวมค่าบริการจดหมายในประเทศแล้ว 

*** หมายเหตุ : หากเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินหรือสถานการณ์ภัยพิบัติ อาจมีผลกระทบกับมาตรฐานจัดส่งในบางพื้นที่ ส่งผลให้เกิดความล่าช้ากว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ***

ภาพสิ่งของขนาดเล็ก

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}