รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการออกสลากรางวัลกาชาด ประจำปี 2561 ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ติดต่อขอรับรางวัลที่ ส่วนธุรการ ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 111 ถ. แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 – 0299 โทร. 0 2831 3421, 0 2831 3429 -30 สลากมีอายุ 90 วัน นับจากวันที่ออกผลรางวัล

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}