รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ อัตราค่าบริการไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศ

            ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศ ปรับอัตราค่าบริการไปรษณีย์ลงเบียนระหว่างประเทศ เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 มี 38 ประเทศปลายทาง อัตราค่าบริการ 85 บาทต่อชิ้น และ กลุ่ม 2 มี 203 ประเทศปลายทาง อัตราค่าบริการ 70 บาทต่อชิ้น รายละเอียดตามประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง การปรับอัตราค่าบริการไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศ ซึ่งการปรับอัตราจะแตกต่างจากเดิมที่กำหนดเป็นลักษณะอัตราที่เท่ากัน (Flat Rate) คือ 65 บาทต่อชิ้น

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}