รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์“ทศมรัตน์กษัตราธิราช”พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปรษณีย์ไทย ชวนคนไทยชื่นชมพระบารมีผ่านดวงตราไปรษณียากร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผู้ดำเนินการออกแบบและผลิตตราไปรษณียากรขอพาคนไทยย้อนชมภาพประวัติศาสตร์ที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นมาก่อน เพื่อชื่นชมพระบารมี และพระราชกรณียกิจตั้งแต่ครั้งสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารจวบจนถึงโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ผ่านตราไปรษณียากรที่หาชมได้ยากยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย 

·       ทรงบรรลุนิติภาวะครั้งสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร 

ย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช 2515สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ(พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) เจริญพระชนมายุ20พรรษา และทรงบรรลุนิติภาวะ ไปรษณีย์ไทยจึงได้จัดสร้างตราไปรษณียากรชุดที่ระลึกทรงบรรลุนิติภาวะในวันที่ 28  กรกฎาคม พ.ศ. 2515โดยเชิญพระบรมฉายาลักษณ์เป็นแบบตราไปรษณียากร จัดพิมพ์ในระบบ  Photogravure ที่ให้ความสวยงามนุ่มนวล ในราคาหน้าดวง คือ 75 สตางค์ และในปีเดียวกัน ไปรษณีย์ไทยได้จัดสร้างตราไปรษณียากรชุดสำคัญทางประวัติศาสตร์ ชุดที่ระลึกวันสถาปนามกุฎราชกุมาร โดยเชิญพระบรมรูปเดียวกับชุดที่ระลึกทรงบรรลุนิติภาวะเป็นแบบตราไปรษณียากรโดยมีพื้นหลัง สีฟ้าและเพิ่มข้อความว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช THE CROWN PRINCEมีอักษรพระนามาภิไธย“วก”เหนืออักษรพระนามาภิไธยมีรูปจุลมงกุฎมีรัศมีราคาหน้าดวงคือ2บาท ซึ่งตราไปรษณียากรทั้งสองชุดนี้ มีนางสาวผ่องศรี ศาลยาชีวิน และนางสาววันเพ็ญบำรุงราษฎร์ นักออกแบบตราไปรษณียากรชุดสำคัญของกรมไปรษณีย์โทรเลขในขณะนั้น เป็นผู้ออกแบบ


เฉลิมศกพระบรมชนกนาถ ต่อยอดพระราชปณิธานเพื่อปวงชน

ครั้งพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบในวันที่ 5 ธันวาคมพุทธศักราช2530ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ไปรษณีย์ไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างตราไปรษณียากรที่ระลึกในโอกาสมหามงคลดังกล่าว จำนวน 3 ชุด โดยในชุดที่สามได้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมวงศ์ขึ้นบนตราไปรษณียากร และได้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นบนตราไปรษณียากรฉลองพระองค์ครุยโดยในครั้งนั้นได้ใช้เทคนิคการสร้างตราไปรษณียากรจากต้นแบบภาพเขียนสีชอล์กขนาดใหญ่แล้วนำภาพมาประกอบแบบคำบรรยายและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอีกขั้นตอนหนึ่ง โดยนายประวัติ พิพิธปิยะปกรณ์ เป็นผู้ออกแบบ  ต่อมาในปี 2542 ในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ ไปรษณีย์ไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างตราไปรษณียากรเฉลิมฉลองจำนวน 4 ชุด โดยในชุดที่สองได้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมวงศ์เป็นแบบตราไปรษณียากร โดยเป็นภาพเขียนฝีมือนายทวีพร ทองคำใบ นักออกแบบภายนอกที่ได้รับความไว้วางใจจากไปรษณีย์ไทยให้เป็นผู้เขียนภาพตราไปรษณียากรเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ในหลาย ๆ ชุด

เฉลิมราชย์ฉลองทศมรัตน์กษัตราธิราช

ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562และเฉลิมพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวไปรษณีย์ไทยได้จัดสร้างตราไปรษณียากรชุด พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อบันทึกช่วงเวลาที่มีความสำคัญยิ่งต่อพสกนิกรไทยและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งนายธเนศ พลไชยวงศ์เป็นผู้ออกแบบได้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารบกเต็มยศเป็นแบบตราไปรษณียากรประกอบอักษรพระปรมาภิไธยว.ป.ร. และภาพพระบรมมหาราชวังเป็นพื้นหลังจัดพิมพ์ทั้งสิ้น 3 ล้านดวง ด้วยเทคนิคพิเศษพิมพ์5 สี คือ ฟ้า เหลือง แดง ดำ และขาว ลงบนฟอยล์กระจกเป็นครั้งแรกของไทยและของโลก ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษที่จะทำให้ภาพตราไปรษณียากรมีความสดใส เพิ่มความสวยงามแวววาวให้แก่ภาพบนตราไปรษณียากร

พร้อมทั้งการพิมพ์สีทองปั๊มดุนนูนที่อักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.ปั๊มดุนนูนบริเวณพระฉายาลักษณ์ พิมพ์สีทองปั๊มดุนนูนที่คำว่า “ประเทศไทย THAILAND”และตัวเลข 10 พิมพ์สีขาวคำว่า บรมราชาภิเษก 2562CORONATION 2019, บาท BAHT และพิมพ์ลายเส้นสีทองบริเวณพระปรางค์ เจดีย์ มีความสวยงามสมพระเกียรติในราคาหน้าดวงคือ10บาทและในพ.ศ.2563ไปรษณีย์ไทยได้เปิดตัวอัลบัมตราไปรษณียากรชุดพิเศษ “ทศมรัตน์กษัตราธิราช” โดยการนำตราไปรษณียากรที่ระลึกพิเศษพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562พิมพ์ฟอยล์โลหะพิเศษรอบดวงตราไปรษณียากรสีทองสีเงินและสีนากทุกแผ่นออกแบบประกอบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างงดงามนำเสนอภาพและเรื่องราวจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562 ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งภาษาไทยและอังกฤษเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีคุณูปการต่อปวงชนชาวไทย

เวียนบรรจบฉลองพระราชสมภพกษัตราธิราช

ไปรษณีย์ไทย ได้รับพระมหากรุณาพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างตราไปรษณียากรที่ระลึกเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวนทั้งสิ้น10 ชุดประกอบไปด้วย ชุดที่ระลึกทรงบรรลุนิติภาวะในพ.ศ.2515 ชุดที่ระลึกฉลองวันพระราชสมภพครบ4รอบสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ.2543 ชุดที่ระลึก50พรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารพ.ศ.2545ชุดที่ระลึก60 พรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารพ.ศ.2555ชุด64พรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารพ.ศ.2559โดยเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงจักรยานในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dadและกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ Bike for Momชุด65พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรพ.ศ.2561 ซึ่งในปีเดียวกันนี้ได้ออกตราไปรษณียากร พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สำหรับใช้งานทั่วไป12รูปแบบชุด67พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพ.ศ.2562และตราไปรษณียากรที่ระลึกวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2563 ได้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์บรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ระบุข้อความ68พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวHisMajestyKingMaha VajiralongkornPhra Vajiraklaochaoyuhua’s 68th Birthday Anniversary“ประเทศไทย Thailand” ราคาหน้าดวงคือ10บาท โดยใช้เทคนิคพิมพ์ฟอยล์ทองคำว่า “ประเทศไทย THAILAND” และตัวเลขบอกชนิดราคา ว่าที่ ร้อยโท ปฏิพล ซอกิ่ง เป็นผู้ออกแบบ   

ในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ไปรษณีย์ไทยขอร่วมเฉลิมฉลองและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านตราไปรษณียากรที่ระลึกที่หาชมได้ยากและมีความสวยงามสมพระเกียรติด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ตลอดมา
Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}