รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ไปรษณีย์ไทย ร่วมมือ CAT พัฒนาตู้ไปรษณีย์ชาญฉลาดตรวจจับจดหมายฝากส่งได้ทันที

          กรุงเทพฯ 30 มิถุนายน 2563 –ไปรษณีย์ไทย จับมือ กสท โทรคมนาคม พัฒนาตู้ไปรษณีย์ชาญฉลาด     ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับสิ่งของฝากส่งในตู้ไปรษณีย์ได้ทันที เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการในการฝากส่งจดหมาย-เอกสารผ่านตู้ไปรษณีย์มากยิ่งขึ้น ตั้งเป้าติดตั้งให้ครบทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2564
           นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยภายใต้การดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมมือกับ บริษัท  กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ตามแผนงานการติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์สำหรับตรวจหาสิ่งของที่ฝากส่งผ่านตู้ไปรษณีย์ เพื่อพัฒนา    ตู้ไปรษณีย์ชาญฉลาด (Smart Thailand Post Box) หรือการพัฒนาตู้ไปรษณีย์ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นด้วย Internet Of Things (IoT) โดยการติดตั้งระบบเซนเซอร์ รับ-ส่งข้อมูล ทำให้สามารถแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ ของตู้ไปรษณีย์บนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น สมาร์ทโฟน และแทปเล็ต ทำให้เมื่อจดหมายถูกหย่อนผ่านช่องรับจดหมายจะแจ้งไปยังไปรษณีย์ในพื้นที่ให้รับทราบทันที อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบจำนวนครั้งของการหย่อนจดหมายในตู้ไปรษณีย์ได้ พร้อมบันทึกวัน-เวลาการเปิด-ปิดประตูตู้ฯอีกด้วย ทำให้สามารถกำหนดเวลาการไขตู้ไปรษณีย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยภายในปี พ.ศ. 2563 จะทดลองติดตั้งเซ็นเซอร์ฯในตู้ไปรษณีย์จำนวน 1,000 ตู้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในปีพ.ศ. 2564 จะขยายการติดตั้งเซ็นเซอร์ฯให้ครบทุกตู้ทั่วประเทศ
           ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย และ กสท โทรคมนาคม จะร่วมกันสนับสนุนการใช้พัฒนาอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้บริการ เช่นการให้ประชาชนใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง Wifi by CAT ได้ขณะใช้บริการของไปรษณีย์ไทย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th 
เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ทวิตเตอร์ : @Thailand_Post
ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post 

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}