รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์



ไปรษณีย์ไทย : แนวทางการให้บริการในสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19

      จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สถานที่ต่าง ๆ จำเป็นต้องหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราว ไปรษณีย์ไทย ตระหนักถึงความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และไปรษณีย์ไทยจะยังคงปฏิบัติภารกิจหลักในการเป็นผู้นำในการรับฝาก ส่งต่อ นำจ่าย สิ่งของให้กับประชาชนชาวไทย และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความห่วงใย และสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ ที่ไม่สามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ 

ไปรษณีย์ไทย ขอยืนยันว่า จะยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ยกเว้นไปรษณีย์ที่ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย และพื้นที่เสี่ยงอื่น ๆ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตามคำสั่งปิดของราชการ จำเป็นต้องหยุดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 – 12 เมษายน 2563 

ในส่วนของการให้บริการภายในที่ทำการไปรษณีย์ในกรุงเทพมหานครและไปรษณีย์จังหวัด นั้น ได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 
  ·       เคาน์เตอร์บริการ เว้นช่องบริการ 1 ช่อง 
  ·       ตีเส้นระยะห่าง 1 เมตร สำหรับคิวรอใช้บริการ 
  ·       เว้นเก้าอี้นั่ง 1 เมตร 
  ·       ฉีดเช็ดแอลกอฮอล์อย่างน้อยทุก 20 นาที 
  ·       บริการเจลทำความสะอาดมือ 
  ·       ให้ผู้ปฏิบัติงานใส่หน้ากากอนามัยและทำความสะอาดมือบ่อย ๆ 

ส่วนที่ทำการไปรษณีย์แห่งอื่นทั่วประเทศ ได้มีมาตรการฉีด-เช็ด-บริการเจลฆ่าเชื้อด้วยเช่นกัน และที่ศูนย์ไปรษณีย์ทุกแห่งได้ดูแลความสะอาดไปรษณียภัณฑ์ทุกชิ้น พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไปรษณียภัณฑ์จากต่างประเทศทุกชิ้นก่อนนำส่งให้กับมือผู้รับปลายทาง 

ในการนำจ่ายสิ่งของ ไปรษณีย์ไทย กำชับให้บุรุษไปรษณีย์ทุกคนตรวจร่างกายก่อนออกนำจ่ายทุกครั้ง สำหรับสิ่งของที่ต้องมีการลงนาม ผู้รับไม่ต้องลงนามรับสิ่งของเป็นการชั่วคราว เพื่อเว้นห่างระยะปลอดภัย (Social Distancing) และบุรุษ

ไปรษณีย์จะกล่าวว่า “อย่าลืมล้างมือนะครับ” กับผู้รับ เพื่อแสดงความห่วงใยกับผู้ใช้บริการ ไปรษณีย์ไทย จะอยู่เคียงข้างคนไทยแม้ในภาวะวิกฤต เพื่อเป็นอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยทั่วประเทศ ด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย #ไปรษณีย์ไทยอยู่ใกล้คุณ

---------------------------

ติดตามสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Real time จาก กรมควบคุมโรค คลิก

อัปเดตข่าวสารของ ปณท :-

- ไปรษณีย์ไทย ประกาศเปิดให้บริการตามปกติในช่วงวิกฤต COVID-19 คลิก

- ไปรษณีย์ไทย เข้มงวดมาตรการความสะอาดไปรษณีย์ขาเข้าระหว่างประเทศป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัส คลิก

- ไปรษณีย์ไทย ห่วงใยคนไทย ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด 19 ทุกที่ทำการทั่วประเทศ  คลิก

- ไปรษณีย์ไทย ฆ่าเชื้อโรคสิ่งของขาเข้าจากต่างประเทศ นำร่องศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ ป้องกันโรค Covid-19  คลิก

-ไปรษณีย์ไทยรับมอบเจลล้างมือจากองค์การสุราฯ เดินหน้าสกัดไวรัส COVID – 19  คลิก

-รมว.ดิจิทัลฯ กำชับมาตรการสกัด “Covid-19” ในเส้นทางไปรษณีย์ เผยความพร้อมรับมือ Covid -19 มั่นใจใช้บริการไปรษณีย์ไทยปลอดภัย 100% : คลิก

-ไปรษณีย์ไทย แจงไม่มีเจ้าหน้าที่ติดไวรัส COVID-19  คลิก

-ไปรษณีย์ไทย พร้อมให้บริการส่งหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ถึงมือคนไทยทั่วประเทศ : คลิก

- มาตรการความปลอดภัยป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 - ที่ทำการไปรษณีย์: การเว้นระยะห่างความปลอดภัย Social Distancing คลิก

การ์ดไม่ตก ไปรษณีย์ไทยส่งต่อ แคมเปญ “ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID-19” ส่งหน้ากากอนามัย – อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ ฟรี ขยายถึง 15 พ.ค.นี้ คลิก

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}