รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ตรวจสอบปลายทางที่ให้บริการรับฝากสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ (สถานะวันที่ 23 มี.ค.2563)

รวมประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด การให้บริการรับฝากสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ทุกบริการ ไปยังปลายทางที่มีผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโคโรนาไวรัส (Covid-19) เป็นการชั่วคราว ตามรายละเอียดดังนี้

1. เมืองอู่ฮั่น และเมืองอื่นๆ ในทณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน

2. บางพื้นที่ ในประเทศอิตาลี  

3. แจ้งการรับฝากสิ่งของส่งไปประเทศมองโกเลียด้วยบริการคูเรียร์โพสต์ ระงับการส่งด้วยบริการอื่นทุกบริการ

4. แจ้งการส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศทุกบริการอาจเกิดความล่าช้า

5. แจ้งการส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศไปยังปลายทางสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) มาเลเซีย  นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย

6. แจ้งระงับการใช้บริการรับฝากสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ไปยังประเทศปลายทางที่มีผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด โควิด-19

7. การฝากส่งหน้ากากอนามัยที่ผลิตจากผ้าด้วยบริการไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}