รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ไปรษณีย์ไทย อำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการ ขยายจุดรับฝากส่งสิ่งของ สะดวกทุกพื้นที่ทั่วไทย

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขยายจุดให้บริการไปรษณีย์ ณ สถานีบริการน้ำมัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการฝากส่งสิ่งของได้แบบครบวงจร รวมทั้งใช้บริการฝาก-โอนเงิน ชำระค่าสาธารณูปโภค ตั้งเป้าขยายทุกพื้นที่ทั่วประเทศ            

 นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย ในฐานะผู้นำการขนส่งและโลจิสติกส์สัญชาติไทย มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพการให้บริการไปรษณีย์แบบครบวงจร พร้อมทั้งขยายจุดให้บริการไปรษณีย์ครอบคลุมทุกพื้นที่มากที่สุด ด้วยการเปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ณ สถานีบริการน้ำมัน ศูนย์การค้า รวมถึงท่าอากาศยาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการไปรษณีย์ได้ในทุกพื้นที่            

 ล่าสุด ไปรษณีย์ไทย ได้ขยายจุดให้บริการในสถานีบริการน้ำมัน โดยร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่มีสถานีบริการน้ำมันกระจายอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ณ สถานีบริการน้ำมัน เพื่อให้บริการฝากส่งสิ่งของแบบครบวงจร บริการทางการเงิน รับชำระค่าสาธารณูปโภค รวมถึงบริการจำหน่ายสินค้าไปรษณีย์และสิ่งสะสม จำนวน 19 แห่ง ดังนี้ สถานีบริการน้ำมันบางจากเทียนทะเล บางขุนเทียน สถานีบริการน้ำมันบางจากราษฎร์บูรณะ สถานีบริการน้ำมัน บางจาก เทพรัตน กม. 16 จ.สมุทรปราการ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. รามอินทรา กม.11 สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บรมราชชนนี (ขาเข้า) สถานีสถานีบริการน้ำมัน ปตท. บัวทองเคหะ จ.นนทบุรี สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ราชพฤกษ์ 3 จ.นนทบุรี สถานีบริการน้ำมัน ปตท. เจษฎาบดินทร์ จ.นนทบุรี สถานีบริการน้ำมัน ปตท. เทศบาลเมืองพิมลราช จ.นนทบุรี สถานีบริการน้ำมัน ปตท. เภตรา จ.ปทุมธานี สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ผึ้งรวง จ.สระบุรี สถานีบริการน้ำมัน ปตท. โคกกรวด จ.นครราชสีมา สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ด่านเกวียน จ.นครราชสีมา สถานีบริการน้ำมัน ปตท. รัตนวาปี จ.หนองคาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. เมืองใหม่ จ.ภูเก็ต สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บ้านทุ่ง จ.กระบี่ เพชรพันปี จ.ปทุมธานี และสถานีบริการน้ำมัน ปตท.  สันกำแพง จ.เชียงใหม่ และมีแผนขยายจุดให้บริการร่วมกับสถานีบริการน้ำมันเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป นางสมร กล่าว  

อย่างไรก็ดี นอกจากการให้บริการไปรษณีย์แบบครบวงจรแล้ว เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ ณ สถานีน้ำมัน บางแห่งข้างต้น ยังจะเป็นร้านโมเดลต้นแบบที่รวบรวมและกระจายสินค้าชุมชน สินค้าจากโครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข สินค้าโอทอป และ เอสเอ็มอี รวมไปถึงผักและผลไม้ตามฤดูกาลที่จะสลับหมุนเวียนมาจำหน่ายให้ผู้ใช้บริการสถานีน้ำมัน และผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทยได้ร่วมกันอุดหนุนสินค้าจากผู้ผลิตหรือเกษตรกร รวมไปถึงการสั่งซื้อผ่านช่องทางอีมาร์เก็ตเพลสไทยแลนด์โพสต์มาร์ท (www.thailandpostmart.com) ที่จะสามารถเลือก  มารับสินค้า ณ เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ในสถานีบริการน้ำมันได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย             

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดจุดให้บริการไปรษณีย์ รวมถึงเวลาทำการของเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ทั้ง 19 แห่งได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thailandpost.co.th

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}