รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ไปรษณีย์ไทย ส่งต่อด้วยใจ…รักษ์ ย้ำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ร่วมกับสำนักงานเขตหลักสี่ จัดโครงการ “ไปรษณีย์ไทย ส่งต่อด้วยใจรักษ์” นำร่องตรวจวัดค่าควันดำรถขนส่งไปรษณีย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน พร้อมทั้งย้ำมาตรการบำรุงรักษารถขนส่งทุกประเภทของไปรษณีย์ไทย เพื่อควบคุมไม่ให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ โดยเฉพาะในสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 

นายกาหลง ทรัพย์สอาด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานระบบปฏิบัติการ)กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยตระหนักถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งมีที่มาส่วนหนึ่งจากการคมนาคม ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ต้องใช้ยานพาหนะในการให้บริการ จำนวน 2,500 คัน จึงย้ำมาตรการที่จะควบคุมดูแลรถขนส่งทุกประเภทอย่างเข้มข้น เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

ในระยะสั้น ไปรษณีย์ไทยจะให้รถยนต์ขนส่งที่ใช้งานในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล เข้ารับการตรวจเช็ค บำรุงรักษาทั้งสภาพเครื่องยนต์และตรวจวัดควันดำ ในระยะทาง/ ระยะเวลาลดลงจากมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนดประมาณ 30% เช่น ทำความสะอาดไส้กรองอากาศจากเดิมทุก 10,000 กิโลเมตร หรือ 6 เดือน เป็น 7,000 กิโลเมตร หรือ 5 เดือน ให้เจ้าหน้าที่ขับรถดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ ล้างท่อไอเสีย เร็วขึ้น เป็นต้น

มาตรการระยะกลางจะปรับให้รถยนต์ขนส่งของไปรษณีย์ไทยใช้น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล B20 หรือเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ เช่น ไบโอดีเซล แก๊สโซฮอล์ เอทานอล NGV ทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งจัดหาเครื่องตรวจวัดไอเสียรถยนต์ไว้ใช้ตรวจวัดรถยนต์ขนส่งของไปรษณีย์ไทย และในระยะยาวมีแผนจะใช้รถยนต์พลังงานงานทดแทน เช่น รถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในการให้บริการเพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท เป็นการแก้ปัญหาฝุ่นละอองอย่างยั่งยืน

ไปรษณีย์ไทยมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้รถยนต์ขนส่งทุกประเภทเป็นแหล่งกำเนิดค่าควันดำที่เกินมาตรฐาน โดยจะต้องได้รับการตรวจสภาพทั้งก่อนและหลังใช้งานรวมถึงต้องได้รับการบำรุงรักษาตามกำหนดระยะเวลาอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน โดยไปรษณีย์ไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยปรับสภาพแวดล้อมให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด” นายกาหลง กล่าวทิ้งท้าย

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}