รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ไปรษณีย์ไทยเดินหน้ารุกตลาดอีคอมเมิร์ซ และโลจิสติกส์ครบวงจร ชูแนวคิด “THP FIRST” สร้างองค์กรที่ผู้ใช้บริการไทยนึกถึงในลำดับแรก

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดศักราชใหม่ปี 2562 พร้อมขับเคลื่อนองค์กรในยุคที่ธุรกิจและบริการด้านอีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์มีการแข่งขันรุนแรง พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการไปรษณีย์และบริการ อีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ครบวงจร ด้วยมาตรฐานสากลที่ผู้ใช้บริการไทยนึกถึงในลำดับแรก 

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ในปี 2562 ไปรษณีย์ไทยจะมุ่งเน้นในการพัฒนาอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการบริการที่จะนำนวัตกรรมเข้ามาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการมากขึ้น เช่น บริการเก็บเงินที่อยู่ผู้รับ (Cash On Delivery : COD) เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าอีคอมเมิร์ซ และกลุ่มผู้ซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ที่มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบัน เป็นหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพด้านการให้บริการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร 

นอกจากนี้ไปรษณีย์ไทยยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน/ลูกจ้างให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถทันโลกและเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล รวมทั้งสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงคุณภาพบริการ จนกระทั่งสามารถต่อยอดเป็นมาตรฐานการให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้ ภายใต้แนวทางที่สอดคล้องกับความสามารถขององค์กร และสะท้อนความมุ่งมั่นที่จะทำให้ไปรษณีย์ไทยเป็นองค์กรที่ผู้ใช้บริการไทยนึกถึงในลำดับแรก ผ่านแนวทาง การดำเนินงาน THP FIRST ที่มุ่งเน้นการทำงานและการให้บริการที่ดีที่สุดในทุกส่วนงาน มีการกำหนดมาตรฐานการทำงานของพนักงานและลูกจ้างให้เหมาะสมและดีที่สุดเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งมุ่งเน้นให้พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ชุมชน  และสังคม รวมถึงตั้งเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นในทุกวัน เพื่อสร้างรอยยิ้มและความพึงพอใจให้กับทุกคน


ทั้งนี้ไปรษณีย์ไทยยังคงเดินหน้าเพื่อพัฒนา และต่อยอดบริการรวมทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย รวดเร็ว ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยและพร้อม จับมือกับพันธมิตรต่างๆ ในทุกด้านเพื่อสนับสนุนอีคอมเมิร์ซไทย กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงผู้ประกอบการในระดับท้องถิ่นให้เติบโตอย่างแข็งแรง และยั่งยืนในอนาคต 

ไปรษณีย์ไทยเชื่อมั่นว่าการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ รวมถึงบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ของไปรษณีย์ไทย ตามแนวทางการดำเนินงาน THP FIRST ในปีนี้ จะทำให้สามารถเติบโต และมีผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เป็นเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทย และพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการไปรษณีย์และบริการอีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ครบวงจร ด้วยมาตรฐานสากลที่ผู้ใช้บริการไทยนึกถึงในลำดับแรก” นางสมร กล่าวทิ้งท้าย

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}