รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ไปรษณีย์ประสานพลังองค์การคลังสินค้า ขยายช่องทางตลาดและจัดส่งสินค้าเกษตร

สองรัฐวิสาหกิจผนึกกำลังสร้างฐานสนับสนุนสินค้าเกษตร รองรับไทยแลนด์ 4.0 ด้วยช่องทางตลาด O2O ประเดิมขายข้าวบรรจุถุง อคส. บนร้านออนไลน์ไปรษณีย์ ก่อนขยายจุดจำหน่ายไปยัง ปณ. ระยะต่อไป เล็งใช้คลังสินค้าราษฎร์บูรณะสร้างจุดบริการครบวงจรอีตอมเมิร์ซตุลาคมนี้

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดเผยภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและระบบโลจิสติกส์ พร้อมคลังสินค้าเพื่อยกระดับสินค้าภาครัฐสู่ตลาดค้าปลีกและค้าส่งภายในประเทศ กับองค์การคลังสินค้า (อคส.) ในวันนี้ (11 ก.ย.) ว่าความร่วมมือดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการบูรณาการศักยภาพระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

“ไปรษณีย์ไทยพร้อมให้การสนับสนุนช่องทางการตลาดแก่สินค้าเกษตรในความดูแลของ อคส. โดยจะเริ่มจากข้าวสารบรรจุถุง ตรา อคส. จำหน่ายในช่องทางตลาดของไปรษณีย์ไทยทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยเบื้องต้นจะนำร่องในช่องทางร้านออนไลน์ thailandpostmart.com ของดีทั่วไทยส่งให้ถึงมือ ก่อนจะขยายไปยังที่ทำการไปรษณีย์ต่างๆ ต่อไป”

นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังเตรียมเช่าพื้นที่คลังสินค้าราษฎร์บูรณะขององค์การคลังสินค้า เพื่อเปิดเป็นศูนย์กระจายสินค้าด้านอีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์ ประกอบด้วยจุดบริการจัดส่งสินค้าครบวงจรในพื้นที่ 1,000 ตร.ม. ของคลังหลังที่ 3 ในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึง รองรับความเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซในย่านธนบุรี และคลังหลังที่ 1 พื้นที่ 2,400 ตร.ม. สำหรับเป็นศูนย์กระจายสินค้าออนไลน์เต็มรูปแบบในช่วงต้นปีหน้า ซึ่งจะรวมถึงสินค้า อคส. ที่จะกระจายไปยังร้านค้าปลีกทั้งในโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านอื่น ๆ ด้วย

นางอินทิรา โภคปุณยารักษ์ ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) กล่าวว่า ” ในปัจจุบันองค์การคลังสินค้าได้ ปรับบทบาท และภารกิจใหม่โดยเน้นเชิงพาณิชย์มากขึ้น ได้แก่ การทำธุรกิจการค้าด้านสินค้าเกษตร และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง การบริหารคลังสินค้าที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการปรับเปลี่ยนจากผู้ให้เช่าพื้นที่มาเป็นผู้ให้บริการคลังสินค้าแบบครบวงจร และการดำเนินงานด้านธุรกิจสินค้าเกษตรตามนโยบายเพื่อรักษาสมดุลทั้งปริมาณ และราคาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม

ด้วยบทบาทและภารกิจใหม่นี้ อคส. จึงต้องขยายตัวและขยายตลาดในการทำธุรกิจมากขึ้น โดยเน้นเรื่องการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเป็นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนและผู้ประกอบการ SME โดยส่วนรวม ซึ่งจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในลำดับต่อไป รวมทั้งการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถบริโภคข้าวสารคุณภาพดีของ อคส. ในราคายุติธรรมได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น”

สินค้าของ อคส.ที่เริ่มจำหน่ายผ่านช่องทางตลาดของไปรษณีย์ไทย ได้แก่ “ข้าวหอมมะลิ 100%” ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตระบบ GMP, HACCP และ ISO 9001 : 2000 ภายใต้เทคโนโลยีและเครื่องจักรอันทันสมัย ขนาดบรรจุถุง 1 กก. 3 ถุงต่อชุด ราคา 180 บาท สามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น Thailandpostmart หรือแอดไลน์ @thailandpostmart สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}