รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

คำนวณวันส่งถึงต้นทาง

 
 

ปลายทาง

 
 
     
 

การใช้งานฟอร์ม คำนวณวันที่ส่งถึง

ขั้นตอนการคำนวณ

  1. เลือกประเทศต้นทาง แล้วใส่รหัสไปรษณีย์ หรือ เลือกเมืองจากรายการ
  2. เลือกประเทศปลายทาง แล้วใส่รหัสไปรษณีย์ หรือ เลือกเมืองจากรายการ
  3. ระบุวันที่ และเวลาที่ส่งของ
  4. กดปุ่มคำนวณ

หมายเหตุ

  1. ระยะเวลาถึงเปลายทางโดยประมาณ (วัน) คำนวณตั้งแต่วันที่รับฝากถึงวันที่นำจ่าย ณ ประเทศปลายทาง
  2. ไม่รวมระยะเวลาที่สิ่งของถูกประเมินหรือตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร หรือ หน่วยงานอื่น

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}