รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำบริการ ePacket ขาออกระหว่างประเทศ

บริการ ePacket ขาออกระหว่างประเทศ   

เป็นบริการระหว่างประเทศที่ ปณท พัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับธุรกิจระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจ e-Commerce ระหว่างประเทศ ที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นบริการที่มีราคาประหยัด ตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ และสามารถใช้ควบคู่กับบริการรับประกันเพิ่มได้ตามวงเงินที่กำหนด แต่ไม่มีการชดใช้ค่าเสียหายหรือสูญหายในทุกกรณี และไม่มีการลงนามผู้รับสิ่งของ

เงื่อนไข : 
1.       จัดส่งสิ่งของเป็นซองหรือกล่อง (Package) พิกัดน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม 
2.       ค่าบริการคิดตามน้ำหนักที่ฝากส่งจริง โดยไม่คิดค่าบริการตามปริมาตรของกล่อง (Volumetric) ไม่มีค่าธรรมเนียมน้ำมัน (Fuel Surcharge) และภาษีมูลค่าเพิ่ม 
3.       มาตรฐานการนำจ่ายถึงผู้รับในต่างประเทศภายใน 3 – 9 วัน ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง 

ประเทศปลายทางที่เปิดให้บริการ :  เปิดให้บริการ 17 ประเทศปลายทาง     
กลุ่มที่ 1  คือ ประเทศฮ่องกง เกาหลีใต้ จีน มัลดีฟส์ เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย  อินโดนีเซีย และ ไต้หวัน      
กลุ่มที่ 2   คือ ประเทศญี่ปุ่น และออสเตรเลีย      
กลุ่มที่ 3   คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา หากมีการเปิดประเทศปลายทางเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
กลุ่มที่ 4   คือ  กัมพูชา  ฟิลิปปินส์ มาเก๊า  ศรีลังกา และเยอรมนี   

จุดให้บริการ :  ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประทศ  

อัตราค่าบริการ ePacket   :  คลิกที่นี่  

อัตราค่าชดใช้ค่าเสียหาย : บริการ ePacket ขาออกระหว่างประเทศ จะไม่มีการชดใช้ค่าเสียหายหรือสูญหายในทุกกรณี แต่สามารถใช้บริการ ePacket ขาออกระหว่างประเทศควบคู่กับบริการรับประกันเพิ่มได้ตามวงเงินที่กำหนดสูงสุดไม่เกิน 1,000 SDR

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}