รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาประกาศร่าง (TOR)/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding)

ประกาศร่าง (TOR)/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด บำรุงรักษาสถานที่ งานโยธา และงานทั่วไป บริเวณศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ (ศป.EMS) และแผนก e-Commerce คลังพัสดุ จห. (เดิม) ระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะจากสาธารณชน ระหว่างวันที่ 6 - 15 มีนาคม 2562 สามารถส่งคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะได้ที่ ส่วนวิชาการและวางแผน ฝ่ายจัดหาและพัสดุ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร 0-2831-3427 โทรสาร 0-2831-3420 หรือ e-mail Address : psd@thailandpost.com ทั้งนี้ในวันสุดท้ายทาง ปณท จะรับพิจารณาภายในเวลา 16.30 น. เท่านั้น

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}