รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ส่งด่วนพิเศษบริการเหมาจ่ายด้วยบริการ EMS World (EMS One Price)

รายละเอียดบริการ :

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการ e-Commerce และนักท่องเที่ยวโดยลูกค้าสามารถส่งสิ่งของโดยใช้ซองหรือกล่องที่ ปณท จัดทำขึ้นตามขนาดและน้ำหนักที่กำหนด โดยคิดค่าบริการแบบเหมาจ่ายที่ต้องการความสะดวกและประหยัดในการส่งไปต่างประเทศด้วยราสุทธิไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ค่าธรรมเนียมน้ำมัน (Fuel Surcharge) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ พร้อมทั้งมีระบบการติดตามและตรวจสอบสิ่งของตลอด 24 ชม. ด้วยระบบ Track & Trace ผ่านมือถือ Smart Phone ด้วยแอปพลิเคชัน Track & Trace  และเว็บไซต์ www.thailandpost.co.thเงื่อนไข :
1. กล่องหมายเลข 1 ขนาด 17 x 28 x 9 ซม. น้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม 
2. กล่องหมายเลข 2 ขนาด 22 x 35 x 14 ซม. น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
3. กล่องหมายเลข 3 ขนาด 35 x 45 x 20 ซม. น้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม 
4. กล่องหมายเลข 4 ขนาด 40 x 45 x 35 ซม. น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม 
5. กล่องหมายเลข 6 ขนาด 45 x 55 x 40 ซม. น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม 

หากน้ำหนักฝากส่งเกินกว่าน้ำหนักสูงสุดของซองหรือกล่องแต่ละขนาดที่กำหนด จะคิดอัตราปกติตามน้ำหนักที่ชั่งได้จริงของบริการ EMS World ประเภท Merchandise

จุดให้บริการ :
เปิดให้บริการ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 270 แห่ง 
ยกเว้น กล่องหมายเลข 4 และ 6 จะให้บริการ 24 แห่งเท่านั้น*


วงเงินชดใช้กรณีสูญหาย/เสียหายเพราะความผิดพลาดของไปรษณีย์จะชดใช้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 3,000 บาทสำหรับซองพลาสติก และ 7,000 บาท 


 *** หมายเหตุ : หากเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินหรือสถานการณ์ภัยพิบัติ อาจมีผลกระทบกับมาตรฐานจัดส่งในบางพื้นที่ ส่งผลให้เกิดความล่าช้ากว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ***

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}