รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์“ร้านไปรสนีย์กรุงสยาม” ชวนประทับตราประจำวันแบบจุลศักราช พิเศษ! เฉพาะในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” วันนี้ - ๑๑ มี.ค. เท่านั้น

        “ร้านไปรสนีย์กรุงสยาม” ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องใช้บริการไปรษณีย์พร้อมประทับ      ตราประจำวันตามแบบยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งจะมีการระบุวันในสัปดาห์ (อาทิตย์ - เสาร์) นับตามเดือนไทยในช่วงสมัยรัชกาลที่ ๕ ระบุข้างขึ้นข้างแรม พร้อมด้วยปีจุลศักราช ซึ่งจัดทำขึ้นพิเศษเฉพาะ “ร้านไปรสนีย์กรุงสยาม” ภายในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต เท่านั้น 
สำหรับตราประจำวันของกิจการไปรษณีย์ไทยนั้น เริ่มมีการใช้งานมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของกิจการไปรษณีย์สยาม โดยเป็นการตีตราประทับลงวันที่ฝากส่งจดหมายบนดวงตราไปรษณียากร เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการได้มี
การชำระค่าบริการฝากส่งจดหมายเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตราประจำวันจะมีการระบุวันที่ใช้บริการฝากส่งจดหมาย         พร้อมชื่อที่ทำการไปรษณีย์ที่ใช้บริการ เพื่อเป็นหลักฐานในการฝากส่งของผู้ใช้บริการไปรษณีย์ โดยตราประจำวันจะมีรูปแบบเดียวกันและใช้งานเหมือนกันทั่วประเทศ
ประชาชนผู้สนใจสามารถใช้บริการฝากส่งจดหมายพร้อมประทับตราประจำวันในรูปแบบจุลศักราช ซึ่งจัดทำขึ้นเฉพาะ “ร้านไปรสนีย์กรุงสยาม” ภายในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต เท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center ๑๕๔๕ หรือเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}