รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศขอบเขตของงาน (TOR)ประกาศร่าง TOR งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว พร้อมงานพิเศษอื่นๆ ที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ประกาศเผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR)งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว พร้อมงานพิเศษอื่นๆ ที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับฟังคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะจากสาธารณชน ระหว่างวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยสามารถส่งคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะได้ที่ ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  ๑๐๒๑๐-๐๒๙๙ โทร. ๐-๒๘๓๑-๓๐๙๘
e-mail : wajangsanya@thailandpost.com ทั้งนี้ในวันสุดท้าย ทาง ปณท จะพิจารณา ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. เท่านั้น

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}