รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ตราไปรษณียากรทั่วไป


รูปตราไปรษณียากรทั่วไป

ตราไปรษณียากรทั่วไป

ตราไปรษณียากรที่พิมพ์จำหน่ายเป็นประจำ มีการพิมพ์เพิ่มเติมเพื่อให้มีเพียงพอใช้ในกิจการไปรษณีย์ เดิมเรียกว่า ตราไปรษณียากรพระบรมฉายาลักษณ์

อ่านต่อ

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}