รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำบริการคูเรียร์โพสต์ (Courier Post)

รายละเอียด : บริการจัดส่งสิ่งของด่วนระหว่างประเทศทางอากาศทั้งในรูปแบบ Document และ Package (Merchandise)   ให้เทียบเท่ากับบริการที่ได้มาตรฐานสากล เช่น มีการดำเนินผ่านพิธีการศุลกากร ณ ประเทศปลายทางแบบเบ็ดเสร็จ  มีบริการ On Demand Delivery (ODD) ที่ผู้รับสามารถเลือกรูปแบบการนำจ่ายได้ (เวลา /สถานที่) และการนำจ่ายถึงผู้รับในปลายทางต่างประเทศแบบ Door to Door สามารถฝากส่งได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ 171 แห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมทั้งมีระบบการติดตามและตรวจสอบสิ่งของได้ตลอด 24 ชม. ด้วยระบบ Track & Trace ผ่านมือถือ smart phone ด้วย  แอปพลิเคชัน Track & Trace และ เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th

เงื่อนไข : 

1.  บริการจัดส่งเอกสาร Document พิกัดน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัมหรือสิ่งของ  Package (Merchandise) พิกัดน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
2.  ค่าบริการคิดตามน้ำหนักที่ฝากส่งจริง โดยไม่คิดค่าบริการตามปริมาตรของกล่อง (Volumetric) ไม่มีค่าธรรมเนียมน้ำมัน (Fuel Surcharge) และภาษีมูลค่าเพิ่ม  
3.  มาตรฐานการนำจ่ายถึงที่อยู่ผู้รับในต่างประเทศภายใน 2 3 วัน (ไม่นับวันที่รับฝากและไม่รวมระยะเวลาดำเนินพิธีการศุลกากร ณ ประเทศปลายทาง) ทั้งนี้ ต้องฝากส่งก่อนเวลา 16.30 น.
4.  สิ่งของที่ฝากส่งจะต้องมาบรรจุและหุ้มห่อต่อเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ เพื่อตรวจสอบสิ่งของก่อนการฝากส่ง

ประเทศปลายทางที่เปิดให้บริการ 25 ประเทศ : สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษ อิตาลี ไอร์แลนด์ บัลแกเรีย รัสเซีย ฮังการี ไอซ์แลนด์ โรมาเนีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ โปรตุเกส โปแลนด์ ฟินแลนด์ เยอรมนี สวีเดน สเปน ออสเตรีย นิวซีแลนด์ และ แคนาดา 

จุดให้บริการ : ที่ทำการไปรษณีย์ 171 แห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

อัตราชดใช้ค่าเสียหาย :  วงเงินชดใช้กรณีสูญหาย/เสียหายเพราะความผิดพลาดของไปรษณีย์จะชดใช้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน5,000 บาทสำหรับ Document และ 10,000 บาท สำหรับ Package (Merchandise) ทั้งนี้ สามารถใช้คู่กับบริการพิเศษ ได้แก่ บริการไปรษณีย์รับประกันวงเงินรับประกันสูงสุด 1,000 SDR (SDR = Special Drawing Right ค่าเทียบเสมอภาคระหว่างเงินบาทกับสิทธิพิเศษถอนเงินกำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี)

เริ่มให้บริการ : ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}