รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์
ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ : สามเสนใน
สถานที่ตั้ง : 
1549 ถ.พหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400  
เบอร์โทร : 0-2270-1530, 0-2279-8048
Fax : 
แผนที่ :