รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
8417- ประกาศราคากลาง การจัดสร้างตราไปรษณียากรชุดประเพณีไทย โดยวิธีพิเศษ 21 ก.พ. 2561       
8443- ประกาศราคากลาง จัดซื้อถุงพลาสติกสาน (สีน้ำตาล) จำนวน 100,000 ใบ โดยวิธีพิเศษ 21 ก.พ. 2561       
8441- ประกาศราคากลาง การจัดสร้างตราไปรษณียากรที่ระลึกวันอนุรักษ์มรดกไทย 2561 และแผ่นตราไปรษณียากรที่ระลึก โดยวิธีพิเศษ 20 ก.พ. 2561       
8366- ประกาศราคากลาง การจัดพิมพ์แผ่นตราไปรษณียากรส่วนตัว เพิมเติม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 16 ก.พ. 2561       
8275- ประกาศราคากลาง การจัดซื้อซองจดหมายมาตรฐานสีขาวขนาด DL จำนว 600,000 ซอง โดยวิธีตกลงราคา 13 ก.พ. 2561       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}