รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศผลประกวดราคา


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
7404- ผลการประกวดราคาจัดซื้อกล่องสำเร็จรูปแบบ ข (แบรนด์ ปณท) จำนวน 3,000,000 กล่อง 13 พ.ย. 2560       
7428- ผลการประกวดราคาจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ป้ายเลขที่ไปราณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในประเทศ (ป.159) จำนวน 480,000 เล่ม 13 พ.ย. 2560       
7421- ผลการประกวดราคาจัดซื้อซองกันกระแทก ขนาด C5 (แบรนด์ ปณท) จำนวน 2,500,000 ซอง 10 พ.ย. 2560       
7411- ผลการประกวดราคาจัดจ้างพิมพ์การะดาษเทอร์มอลสติกเกอร์  สำหรับใช้กับเครื่องประทับไปรษณียากร จำนวน 180,000 ม้วน 09 พ.ย. 2560       
7412- ผลการประกวดราคาจัดซื้อกล่องสำเร็จรูปแบบ ค (แบรนด์ ปณท) จำนวน  3,000,000 กล่อง 06 พ.ย. 2560       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}