รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศผลประกวดราคา


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
8558- ผลการประกวดราคาจัดซื้อกล่องธรรมดา หมายเลข 4 จำนวน 30,000 กล่อง 02 มี.ค. 2561       
8442- ผลการประกวดราคาจ้างทำโต๊ะเรียงจ่าหน้าไปรษณีย์ด่วนพิิเศษ จำนวน 9 ตัว และโต๊ะเรียงจ่าหน้าไปรษณีย์ด่วนพิเศษ พร้อมเก้าอี้ จำนวน 442 ชุด 20 ก.พ. 2561       
8160- ผลการประกวดราคาจ้างทำเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อนุญาต (ปณอ.) จำนวน 9 ที่ และเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อนุญาต (ปณอ.) พร้อมเก้าอี้ จำนวน 350 ชุด 06 ก.พ. 2561       
8054- ผลการประกวดราคาจ้างทำชั้นวางกระบะ (โต๊ะเรียงจ่าหน้าไปรษณียภัณฑ์แบบใหม่) จำนวน 531 ที่ 29 ม.ค. 2561       
8171- ผลการประกวดราคาจ้างทำชั้นวางสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ จำนวน 221 ที่ 29 ม.ค. 2561       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}