รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศผลประกวดราคา


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
7943- ผลการประกวดราคาซื้อรถยก (Fork Lift) ชนิดดีเซล ขนาด 1.5 ตัน จำนวน 6 คัน 16 ม.ค. 2561       
7915- ผลการประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่ง ขนาดไม่เกิน 1,000 ซีซี จำนวน 5 คัน 11 ม.ค. 2561       
7906- ผลการประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกแบบไมโครบัสตู้ทึบ จำนวน 7 คัน 11 ม.ค. 2561       
7881- ผลการประกวดราคาจัดซื้อซองจดหมายฯ ขนาด ซี5 (162 x 229 มม.) สำหรับบริการจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) กรมการกงศุล จำนวน 1,000,000 ซอง 10 ม.ค. 2561       
7891- ผลการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ปิดผนึกกล่องสำเร็จรูปแบบ ง. และ จ. จำนวน 8,400,000 ชุด 08 ม.ค. 2561       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}