รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
8552ง.(ส)3/2561 สอบราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ใบรับฝากบริการ Logispost (ป.309) จำนวน 500,000 ชุด 08 มี.ค. 2561 22 มี.ค. 2561       
8568พ.13/2561 การสอบราคาซื้อ Pallet พลาสติก ขนาดมาตรฐาน จำนวน 1,000 อัน 06 มี.ค. 2561 19 มี.ค. 2561       
8010ง.(ส)1/2561 สอบราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ใบรับฝากธนาณัติในประเทศ (ธน.1) จำนวน 10,000,000 แผ่น 22 ม.ค. 2561 05 ก.พ. 2561       
7989ง.(ส)2/2561 สอบราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ป้ายเลขที่ไปรษณีย์รับรองในประเทศ (ป.208) จำนวน 30,000 เล่ม 19 ม.ค. 2561 12 ก.พ. 2561       
7833- การเรียกสอบราคาจ้างขนส่งถุงไปรษณีย์เส้นทางสาย ศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพฯ - ศูนย์ไปรษณีย์กบินทร์บุรี 08 ธ.ค. 2560 18 ธ.ค. 2560       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}