รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

เครือข่ายไปรษณีย์เครือข่ายไปรษณีย์ในประเทศ

ที่ทำการไปรษณีย์

จำนวน

ศูนย์ไปรษณีย์ 19 แห่ง
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมาก 6 แห่ง
ที่ทำการรับ-จ่าย 962 แห่ง
ที่ทำการรับฝาก 224 แห่ง
ที่ทำการไปรษณีย์สาขา 6 แห่ง
ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์

53 แห่ง

รวม         1,270 แห่ง

ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต 3,400 แห่ง
ร้านจำหน่ายตราไปรษณียากร 1,398 แห่ง
ตัวแทนจำหน่ายตราไปรษณียากร 2,000 แห่ง
ตู้ไปรษณีย์ 23,818  แห่ง
สถานที่รับรวบรวมฯ


สถานะ: มกราคม 2560
825 แห่งเครือข่ายไปรษณีย์ต่างประเทศ

โดยความร่วมมือกับการไปรษณีย์ในประเทศต่างๆ ปณท มีเครือข่าย ไปรษณีย์ครอบคลุมกว่า 221 ประเทศ ทั่วโลก

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}