รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)    ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ได้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยสำนึกของการเป็นองค์กรที่เติบโตเคียงข้างสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ได้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านการศึกษาและเยาวชน ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้ภารกิจของการมีศักยภาพเครือข่ายไปรษณีย์ที่แข็งแกร่ง เข้าถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญทุกการส่ง รวมทั้งภารกิจในการจัดสร้างแสตมป์ที่ระลึกบันทึกเรื่องราวอันทรงคุณค่าของประเทศไทย ผ่านหลากหลายรูปแบบและสีสัน เพื่อช่วยเปิดโลกกว้างและสร้างความรอบรู้ให้แก่เยาวชน ภายใต้วิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ว่า “เป็นผู้นำในการเชื่อมโยงสังคมไทย ด้วยเครือข่ายไปรษณีย์และทรัพยากรที่มี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”

โครงการ ไปรษณีย์เพิ่มสุข ยกยอ ทอปั่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะยอ จ.สงขลา

สนับสนุนการท่องเที่ยว พัฒนาจุด Landmark บนเกาะยอ รวมทั้งรวบรวมของดีเกาะยอ เช่น ผ้าทอเกาะยอ สาหร่าย ซาลาเปาไข่ครอบ ฯลฯ นำมาพัฒนาจัดเป็นชุดกระเช้าของขวัญให้กับนักท่องเที่ยว โดยเพิ่มช่องทางการตลาดจัดจำหน่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และสนามบิน

อ่านต่อ

โครงการ สนับสนุนกลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูด จ.นครศรีธรรมราช

สนับสนุนชุมชน โดยการเชื่อมโยงเครือข่าย เพิ่มช่องทางการตลาด พัฒนาระบบและอำนวยความสะดวกในด้านการขนส่ง รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ

อ่านต่อ

โครงการ สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพุทราหวาน

สนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตพุทราหวาน ในด้านช่องทางการตลาด

อ่านต่อ

โครงการ ไปรษณีย์เพิ่มสุขประชารัฐเข้มแข็ง แห่งเมืองสองแคว จ.พิษณุโลก

สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ยกระดับผลิตภัณฑ์ในด้านการพัฒนาตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ตรงตามมาตรฐาน อย.

อ่านต่อ

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}