รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ


ภาพตราสัยลักษณ์บริการจัดส่งสื่อโฆษณาทางไปรษณีย์ Advertising Mail

Advertising Mail

รายละเอียด :
    บริการจัดส่งสื่อโฆษณาทางไปรษณีย์ Advertising Mail ทางเลือกใหม่ของการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่คุ้มค่าและตรงกลุ่มเป้าหมาย ไปรษณีย์ไทยให้บริการฐานข้อมูลเพื่อจัดส่งแผ่นพับ ใบปลิว แคตตาล็อก สินค้าตัวอย่าง นิตยสาร หนังสือ ถึงผู้รับที่เป็นเป้าหมายทั่วประเทศ สามารถเลือกพื้นที่ ระดับราคาและประเภทครัวเรือน โครงการหมู่บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ ประเภทธุรกิจ (คลีนิค ทันตกรรม ร้านเสริมสวย ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ฯลฯ) โดยให้บริการได้ 2 ลักษณะ คือ แบบมีจ่าหน้าผู้รับ และ ไม่มีจ่าหน้าผู้รับ
    1.แบบมีจ่าหน้า (Addressed) เป็นการส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ โบร์ชัวร์ แค๊ตตาล็อก หรือ สินค้าตัวอย่างขนาดเล็ก ถึงตัวบุคคลโดยมีชื่อ ที่อยู่ อย่างชัดเจน (จดหมาย, ของตีพิมพ์ และ ไปรษณียบัตร) เหมาะสำหรับการทำ CRM ถึงลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่ที่มีรายชื่อให้รับรู้กิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังสามารถให้บริการฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อส่งสื่อประชาสัมพันธ์ไปยังเป้าหมายใหม่ๆ 

    2.แบบไม่มีจ่าหน้า (Unaddressed) เป็นการส่งเอกสารประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันแต่ไม่ต้องระบุชื่อ ที่อยู่ผู้รับ ไม่ต้องใส่ซอง ไม่ต้องทำสติ๊กเกอร์จ่าหน้า(บริการไปรษณียภัณฑ์ไม่มีจ่าหน้า) ประโยชน์ คือ ประหยัดค่าใช้จ่ายและไม่มีข้อจำกัดของปริมาณงานที่จะส่งเหมาะสำหรับการประชาสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมายรายใหม่ที่ยังไม่มีรายชื่อมาก่อน ซึ่งอาจทำเป็นแบบสอบถามหรือคูปองส่วนลดแนบไปด้วยเพื่อให้ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น           นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ไม่มีความชำนาญด้านการออกแบบ ไปรษณีย์ไทยจึงได้พัฒนาเว็บไซต์ https://admail.thailandpost.com โดยผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจสามารถออกแบบแผ่นพับ/ใบปลิวได้เอง โดยใช้เทมเพลทสำเร็จรูปที่จัดทำไว้กว่า 50 ประเภทธุรกิจให้เลือก ท่านสามารถเลือกหมู่บ้านตามระดับราคาบ้านและตามพื้นที่ที่ต้องการให้สื่อของท่านเข้าถึง แล้วแจ้งความต้องการให้ ปณท จัดพิมพ์พร้อมนำจ่ายตามครัวเรือนที่เลือกไว้


  คลิก เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไข :
    1.โทรศัพท์ประสานงานกับที่ทำการไปรษณีย์ที่ต้องการฝากส่งก่อนวันฝากส่งจริงล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการ
    2.กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์มฝากส่งไปรษณียภัณฑ์ไม่มีจ่าหน้า  พร้อมส่งมอบเอกสารประชาสัมพันธ์และรายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่จะให้ไปรษณีย์แจกจ่าย ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ที่ฝากส่ง
    3.คัดแยกเอกสารประชาสัมพันธ์ที่จะฝากส่งเป็นมัดตามรหัสไปรษณีย์ของพื้นที่เป้าหมายพร้อมระบุจำนวนในแต่ละมัดให้ชัดเจน เช่น รหัสไปรษณีย์ 10210 จำนวน 1,000 ชิ้น เป็นต้น
   4.ชำระเงินค่าใช้บริการเป็นเงินสด 
สถานที่ใช้บริการ :
    ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ 
อัตราค่าบริการ :
     อัตราค่าบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 
    ฝ่ายตลาดสื่อสาร บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด โทรศัพท์ 0 2831 3211-2 เพื่อวางแผนการฝากส่งก่อนล่วงหน้า
    E-mail : advertisingmail@thailandpost.com

ภาพพนักงานไปรษณีย์นำจ่ายแผ่นพับหน้าบ้าน

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}