รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ


รูปพนักงานไปรษณีย์ถือกล่องพัสดุสีน้ำตาล

EMS World


“ส่งด่วน ทั่วโลก”
รายละเอียด :
 บริการจัดส่งสิ่งของด่วนระหว่างประเทศทางอากาศทั้งในรูปแบบ Document และ Merchandise น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม เหมาะกับสินค้าระดับพรีเมี่ยมและต้องการความเร่งด่วน มีบริการรับฝากนอกสถานที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นำจ่ายถึงมือผู้รับ ครอบคลุมพื้นที่ปลายทางกว่า 94 ประเทศ พร้อมทั้งมีระบบการติดตามและตรวจสอบสิ่งของได้ตลอด 24 ชม. ด้วยระบบ Track & Trace ผ่านมือถือ smart phone ด้วยแอปพลิเคชัน Track & Trace และ เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th
 
เงื่อนไข :
  1.  บริการ EMS World เป็นบริการจัดส่งเอกสาร หีบห่อ หรือสินค้าที่มีน้ำหนักสูงสุด 30 กิโลกรัม (ขึ้นอยู่กับปลายทาง) 
  2. ค่าบริการคิดตามน้ำหนักที่ฝากส่งจริง โดยไม่คิดค่าบริการตามปริมาตรของกล่อง (Volumetric) ไม่มีค่าธรรมเนียมน้ำมัน (Fuel Surcharge) และภาษีมูลค่าเพิ่ม  
  3. ชำระค่าบริการเป็นเงินสด หรือ ชำระเป็นเงินเชื่อเท่านั้น
 
จุดให้บริการ :
  1. ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ 
  2. THP Contact Center 1545 บริการรับฝากนอกที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 58 แห่ง 
     รายชื่อที่ทำการที่ให้บริการรับฝากนอกที่ทำการของบริการ EMS World
 
อัตราค่าบริการ : 
    . . . ระบบคำนวณอัตราค่าบริการ . . .
 โซนประเทศปลายทาง EMS World
 
อัตราชดใช้ค่าเสียหาย :
วงเงินชดใช้กรณีสูญหาย/เสียหายเพราะความผิดพลาดของไปรษณีย์จะชดใช้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 3,000 บาทสำหรับ Document และ 7,000 บาท สำหรับ Merchandise


รูปพนักงานไปรษณีย์ถือกล่องพัสดุสีน้ำตาล
รูปโลโก้ EMS

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}