รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำไปรษณีย์ธรรมดา

ไปรษณีย์ธรรมดาเอกสาร/สิ่งของน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม
          สำหรับการรับ-ส่งสิ่งของ สินค้า และเอกสารต่างๆ ที่บรรจุใส่ซอง / กล่องที่ปิดสนิท สามารถส่งโดยใช้บริการ "จดหมาย (Letter)" ค่าบริการคิดตามน้ำหนัก เริ่มต้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กรัม ค่าบริการ 3 บาท

...อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่...


โปสการ์ด/ไปรษณียบัตร
          สำหรับส่งภาพ/ข้อความบนกระดาษที่มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 180 กรัมต่อตารางเมตร (180 แกรม) ซึ่งมีลักษณะที่ไม่เป็นความลับ พื้นที่ส่วนขวาด้านหน้าไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งสำหรับการจ่าหน้าและดวงตราไปรษณียากร ส่วนด้านซ้ายที่เหลือและด้านหลังเว้นว่างไว้สำหรับใช้เขียนข้อความ โดยด้านหลังอาจจะเป็นรูปภาพได้ สามารถส่งได้ทันที ไม่ต้องใส่ซอง โดยใช้บริการ "ไปรษณียบัตร (Postcard)"  โดยค่าบริการสำหรับโปสการ์ดขนาดไม่เกิน 10.5x14.8 ซม. (คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 2 มิลิลเมตร) และน้ำหนักไม่เกิน 5 กรัม คิดค่าบริการอัตราเดียว 2 บาท หากเกินกว่าที่กำหนดคิดค่าบริการตามอัตราของบริการ "จดหมาย (Letter)"

...อ่านเพิ่มเติม 
คลิกที่นี่...
สิ่งตีพิมพ์

          สำหรับการส่งเอกสารที่จัดทำขึ้นแบบหลายสำเนาในกระบวนการพิมพ์ เช่น หนังสือ นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น โดยห้ามบรรจุสิ่งอื่นที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์เล่มนั้นในซองเดียวกัน เช่น ตัวอย่างสินค้า กระดาษเปล่า สมุดบันทึก สิ่งพิมพ์หรือชิ้นส่วนเพื่อการชิงโชค ยกเว้น วัตถุบันทึกเสียงหรือบันทึกภาพที่ใช้ร่วมกับสิ่งพิมพ์เล่มนั้น สามารถส่งโดยใช้บริการ "ของตีพิมพ์ (Printed Matter)" ค่าบริการคิดตามน้ำหนัก เริ่มต้นที่น้ำหนักไม่เกิน 50 กรัม ค่าบริการ 3 บาท

...อ่านเพิ่มเติม
คลิกที่นี่...


Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}